top of page

7 korakov, kako nam lahko psihoterapija pomaga spremeniti vzorce samodestruktivnega mišljenja


V zadnjih stoletjih se znanstveniki prepirajo glede tega, ali imamo svobodno voljo ali je nimamo.


Z vznikom raziskav na področju nevroznanosti se čedalje bolj kaže to, da ljudje marsikaj počnemo zaradi svojih instinktov, impulzivno, nepremišljeno, zaradi čustvenih vzgibov, čeprav ob tem mislimo, da smo racionalni in da so naša dejanja premišljena.


Pogosto je naše mišljenje zelo ukoreninjeno in ga le stežka spremenimo, čeprav nam lahko povzroča veliko trpljenja, ker imamo slabo samopodobo, smo zelo kritični do sebe, pretirano pričakujemo od sebe in drugih, smo hitro razočarani, se hitro razvrednotimo, najdemo dosti pomanjkljivosti in smo prepričani, da smo manjvredni od drugih ljudi.


Kako vam lahko pri tem pomaga psihoterapija v šestih korakih?


1️⃣ Razumevanje zaprtosti za nova doživetja v povezavi z negativnimi vzorci mišljenja

2️⃣ Razumevanje sebe in globine svojih prepričanj v sočutnem okolju

3️⃣ Učenje opazovanja lastnega mišlienja in pridobivanje občutka nadzora nad samim seboj

4️⃣ Previdno izpostavljanje svojim strahovom oziroma strašnim prepričanjem

5️⃣ Premagovanje črno-belega mišljenja

6️⃣ Premagovanje čustvenih ovir v zdravilnem terapevtskem odnosu

7️⃣ Razumevanje, da ni vse odvisno od mišljenja


1️⃣ Razumevanje zaprtosti za nova doživetja v povezavi z negativnimi vzorci mišljenja


Ste vedeli, da so depresivni ljudje pogosto manj odprti za spremembe v življenju, tudi za to da bi spremenili svoja prepričanja oziroma način mišljenja?


Najpomembnejša stvar je biti pripravljen sprejeti pomoč od druge osebe, lahko od terapevta ali koga drugega. Z odprtostjo se začne pot do ozdravitve. In tukaj je najpomembnejše, da imamo občutek svobodne volje, da prevzamemo odgovornost za svoje življenje in nekaj naredimo.


2️⃣ Razumevanje sebe in globine svojih prepričanj v sočutnem okolju


Na terapiji nam terapevt pomaga razumeti boleče mišljenje, skupaj z njim si lahko ovrednotimo, od kod prihajajo naši negativni vzorci mišljenja in kako bi jih lahko spremenili. Pomaga lahko že samo to, da na glas delimo z nekom naše misli oziroma našo stisko. Tako lahko dobimo občutek, da v našem trpljenju nismo sami.


3️⃣ Učenje opazovanja lastnega mišlienja in pridobivanje občutka nadzora nad samim seboj


Terapevt nas lahko nauči dihalnih in sprostitvenih tehnik, s katerimi se naučimo nadzorovati naše telo, čustva in um, ter le opazujemo naše negativne vzorce mišljenja in nanje ne odreagiramo. S tem dobivamo večji občutek nadzora nad svojim življenjem, da nismo več ujetniki lastnih impulzov.


4️⃣ Previdno izpostavljanje svojim strahovom oziroma strašnim prepričanjem


Včasih je dobro nasloviti, katerih prepričanj nas je najbolj strah. Terapevt nam lahko pomaga razumeti, ali so ta prepričanja upravičena in dejansko resnična, ali pa pretirana in niso v stiku z našo realnostjo. S terapevtom lahko dobimo občutek, da obstaja tudi drugačen, bolj prijeten in varen pogled na dele našega življenja.


5️⃣ Premagovanje črno-belega mišljenja


Naučimo se lahko izogniti črno-belemu mišljenju, ali je lahko nekaj v redu ali pa ne in bo šlo vse narobe. Skupaj s terapevtom iščemo širši pogled na določene stvari v varnem terapevtskem okolju, zaradi česar nas je posledično manj strah, sram ali nismo več tako žalostni.


6️⃣ Premagovanje čustvenih ovir v zdravilnem terapevtskem odnosu


Tudi terapevt se uči, kako razumeti posameznikovo mišljenje, videti, zaradi katerih prepričanj trpi, in skuša najti načine, kako mu lahko pomaga. Terapevt mora znati biti tudi odločen, da lahko skupaj s posameznikom premagujeta določene strahove in najdeta rešitve, ki bi posamezniku ustrezale.


Strah je namreč ena izmed največjih ovir, ki nam lahko preprečuje premik naprej, in včasih posameznik potrebuje sočutnega in odločnega terapevta, ki mu lahko pomaga premagati te življenjske ovire.


7️⃣ Razumevanje, da ni vse odvisno od mišljenja


Na terapiji lahko tudi ugotovimo, da se naše telo odziva po svoje brez našega nadzora, kljub temu da spreminjamo svoj način mišljenja. Na tej točki je mogoče s terapevtom delati še globlje, na telesni oziroma čutenjski ravni, in poskušati razumeti, zakaj se naše telo odziva tako, kot se, npr. s paničnimi napadi, in kako lahko najdemo načine samoumiritve ter večjega obvladovanja svojega telesa, npr. s športom, jogo, sprehodi ...


Tudi na terapiji lahko predelujemo globlje telesne občutke. Pomembno je, da nam pri tem terapevt sočutno in strokovno stoji ob strani ter ne razvrednoti našega doživljanja.


-----


Če poznate koga, ki ima podobne težave, ali pa če so morda včasih vaša prepričanja zelo boleča in bi jih želeli spremeniti, vam lahko pri tem koristi tudi psihoterapija. 🛋️


Več o tem na: www.psihoterapevt.org


Slika: Pexels

Comments


bottom of page