top of page

MOJE KOMPETENCE

Sem Zmago Švajncer Vrečko, psihoterapevt. Delujem v skladu s psihoterapevtskim procesom relacijske individualne, partnerske/zakonske in družinske terapije. Vpisan sem na doktorski študij zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti UNI LJ, kjer analiziram pojav duhovne zlorabe, ki je lahko tudi fizična in spolna zloraba v duhovnem okolju. Na tej fakulteti sem uspešno zaključil študijski program izpopolnjevanja iz zakonske in družinske terapije.

 

 

 

 

Sem magister filozofije, magistriral pa sem iz fenomenološke psihopatologije. Za magistrsko delo sem na Filozofski fakulteti UNI LJ prejel najvišjo fakultetno nagrado, Nahtigalovo nagrado. Izdano imam znanstveno monografijo Fenomenološka psihopatologija in fenomenologija zlorabe pri Založbi Nova revija. Zaposlen sem tudi kot mladi raziskovalec na Inštitutu Nove revije, zavodu za humanistiko.

Izvajam psihoterapevtski proces z različnimi ljudmi, ki imajo stiske, duševne težave, probleme v odnosih, eksistencialne krize in tako naprej, ali pa bi se želeli le bolje spoznati. Sodelujem s psihoterapevtskim Inštitutom Vita Bona. Sem predsednik Združenja psihoterapevtske pomoči Lotus. Uspešno sem zaključil psihoterapevtsko stažiranje na Frančiškanskem družinskem inštitutu v Ljubljani pod mentorstvom supervizorke red. prof. dr. Tanje Repič Slavič in red. prof. dddr. Christian
a Gostečnika.

 

Aktiven sem v Združenju zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (ZDT.si), kjer sem generalni sekretar, predavatelj na kongresih in vodja študijskih dni. Vključen sem v skupinsko in individualno supervizijsko obravnavo pri kvalificiranih supervizorjih v ZDT.si in v program mentorstva.

 

Nekaj časa sem bil zaposlen kot študent bolničar negovalec v Domu starejših občanov Grosuplje, v katerem sem pridobil terapevtsko-zdravstvene izkušnje pri delu s starostniki oziroma ljudmi v stiski.
 

 

 

 

 

 

Zelo rad se izobražujem in to znanje delim z vami tako teoretično kot praktično. To me je vodilo v psihoterapevtske vode, kjer rad pomagam osebam s težavami, obenem pa sem aktiven tudi v akademskem svetu, v katerem sem objavil znanstvene in strokovne članke, imel predavanja v Sloveniji in tujini ter izdal znanstveno monografijo.

Psihoterapijo izvajam na profesionalen način in se prilagajam vašim željam ter zmožnostim. Delujem v slovenščini in angleščini. Moje vodilo je:

»Ne zavrzi človeka v stiski!«

moja slika_edited.jpg
Potrdilo o izobraževanju Terapevtska obravnava otrok.jpg
bottom of page