top of page

PSIHOTERAPEVTSKI PRISTOP

RELACIJSKI MODEL

Psihoterapijo izvajam v skladu z metodo relacijske individualne, partnerske/zakonske in družinske terapije. To je inovativen psihoterapevtski pristop, ki ga je razvil klinični psiholog, profesor in psihoterapevt dddr. Christian Gostečnik po študiju psihoterapije v Ameriki. Gre za psiho-biološki psihoterapevtski model, ki teoretsko in praktično razume človeka kot bitje odnosov. Vključuje temeljne analitične predpostavke psihologije jaza, interpersonalne psihoanalize in objekt-relacijske teorije.

PSIHA IN TELO

Pri globljem razumevanju posameznikovega doživljanja želim na psihoterapevtskih srečanjih dojeti, kako so nanj vplivali temeljni primarni odnosi v preteklosti oziroma otroštvu in mladosti. Relacijska teorija kot pomemben vidik spoznavanja človeka upošteva njegove telesne odzive, čutenja, senzacije in način razmišljanja.

 

V skladu s sodobnimi znanstvenimi spoznanji osebo spoznavamo kot psihofizičen organizem, ki je ne gre razumeti le v okviru njenega mišljenja, temveč je treba upoštevati tudi telesne odzive, ki lahko veliko povedo o njenem psihičnem doživljanju. Telo pogosto izrazi to, česar psiha ne more izraziti, in to v obliki tesnobe, paničnih napadov, krčev, nespečnosti, otrplosti, vzhičenosti in tako naprej.

 

PRETEKLE IZKUŠNJE IN RAZVOJ

Posameznik pridobi v zgodnji mladosti pomembne izkušnje pri vzpostavljanju in ohranjanju odnosov z drugimi ljudmi, ki zaznamujejo njegovo intrapsihično, interpersonalno in sistemsko raven doživljanja sebe in drugih ljudi.

 

Znanstvene raziskave trdijo, da so prva tri leta najpomembnejša za otrokov psihičen in nevrološki razvoj, saj je razvoj njegove desne možganske hemisfere – ki je primarno odgovorna za čustvena stanja, strukturiranje empatije in psihoorgansko intersubjektivno regulacijo ter čustveno avtoregualcijo – pomembno odvisen od tega, kakšen odnos ima s primarnimi skrbniki, na primer s svojo materjo in očetom, ki zanj čustveno kvalitetno skrbita ali pa ga čustveno zanemarjata oziroma celo zlorabljata.

Ta nevrološko-telesna utemeljitev čustvenega ravnovesja v mladosti pomembno vpliva na to, kakšne odnose bo kasneje ustvarjal z romantičnimi partnerji, prijatelji, znanci, sodelavci, širšo družino, religioznimi objekti in drugimi ljudmi.

TRANSGENERACIJSKI PRENOS TRAVME

Model relacijske družinske terapije predpostavlja, da posameznik v novih odnosih obnavlja svoje vzorce čustvovanja, vedenja in mišljenja, ki jih je razvil v preteklosti. Ti vzorci se morda prenašajo že več generacij. V tem primeru govorimo o transgeneracijskem (nezavednem) prenosu travmatičnih izkustev, ki so shranjeni v implicitnem telesnem spominu.

POMOČ ČLOVEKU

Kot psihoterapevt vam pomagam ovrednotiti in spremeniti vaše boleče vzorce vedenja, čustvovanja in mišljenja in čustveno predelati težavno doživljanje ter to intersubjektivno regulirati v skladu z vašimi zmožnostmi in željami.

SOČUTJE IN EKSISTENCIALNA KRIZA

Spoštujem vaše dostojanstvo in vam nudim oporo ter sočutje. Za osebo je to lahko doživetje nečesa novega, česar do sedaj še ni poznala. S tem se lahko celijo vaše globlje čustvene rane zaradi bolečih izkušenj ali eksistencialne krize v varnem psihoterapevtskem odnosu.

 

Psihoterapevt uči osebo sprejeti odgovornost za svoje življenje oziroma življenjske odločitve ter jo spodbuja k pozitivnim spremembam, za katere oseba čuti, da bi bile dobre, a jih le stežka dosega brez strokovne pomoči (recimo, v primeru zasvojenosti).

VAREN PROSTOR

Nudim vam varen čustveni prostor, v katerem lahko spregovorite o težavah. Glede teh skupaj iščemo rešitve s profesionalnimi intervencami. S psihoterapevtom se gradi zaupen odnos, v katerem se spoznavamo in osebnostno rastemo vsi v tem odnosu.

ZAUPEN ODNOS

Vključen sem v individualno in skupinsko supervizijsko obravnavo pri licenciranih supervizorjih ter imam licenciranega mentorja v Združenju zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (ZDT.si). Vaša identiteta je zmeraj anonimna in zaščitena. Pomembno je, da med nami sčasoma pride do zaupnega odnosa, ki lahko deluje zdravilno.

Psihoterapijo izvajam v skladu z Etičnim kodeksom ZDT.si ter Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu v Sloveniji.

bottom of page